Cmentarze Komunalne w Żarach

Odwiedzaj groby swoich bliskich

Regulamin

 

REGULAMIN PORZĄDKOWY CMENTARZA KOMUNALNEGO W ŻARACH

1. Administrowanie cmentarzem komunalnym i urządzeniami cmentarnymi prowadzi Zakład Usług Pogrzebowych w Żarach z siedzibą na cmentarzu komunalnym w Żarach ul. Szpitalna.

2. Biuro cmentarne na cmentarzu czynne jest  w godzinach od 8:00 do 16:00.

3. Cmentarz komunalny czynny jest w czasie od dnia 15 kwietnia do 15 października w godzinach 8:00 - 16:00 w okresie od 16 października do 14 kwietnia w godzinach 8:00 - 15:00.

4. Chowanie zwłok odbywa się w zasadzie w dni powszednie:
A) W okresie 15 kwietnia do 15 października od godz. 10:00 - 15:00
B) W okresie od 16 października do 14 kwietnia od godz. 12:00 - 15:00

5. Wszelkie formalności i czynności związane z pochowaniem zwłok załatwia biuro zakładu pogrzebowego z siedzibą na cmentarzu komunalnym w Żarach ul. Szpitalna.

6. Opłaty cmentarno-pogrzebowe przyjmuje zakład pogrzebowy wymieniony w punkcie 5.

7. Wykonywanie usług cmentarno-pogrzebowych przez osoby postronne jest zabronione.

8. Ustawianie na grobach nagrobków i elementów kamiennych, remont nagrobków, okawężnikowań mogił oraz ustawianie ławek przy grobach dozwolone jest wyłącznie w godzinach urzędowych po uzyskaniu zezwolenia zakładu pogrzebowego.

9. Zabrania się wjazdu na teren cmentarza rowerami, motocyklami, pojazdami konnymi i mechanicznymi oraz wprowadzania na cmentarz zwierząt.

10. Dzieci do lat 10 mogą przebywać na terenie cmentarza pod opieką starszych.

11. Na cmentarzu obowiązuje zachowanie ciszy i powagi.

12. Sadzenie drzew i krzewów wymaga zezwolenia zakładu pogrzebowego.

13. Niszczenie zieleni oraz kwiatów na cmentarzu jest surowo zabronione.

14. Zakład pogrzebowy z siedzibą na cmentarzu w Żarach udziela informacji w sprawach usług pogrzebowo-cmentarnych w dni powszednie w godzinach 8:00 - 16:00 po godzinach pracy i w dni wolne od pract dyżur pełni osoba której adres znajduje sę na tablicy ogłoszeń.

15. Pielęgnacja mogił oraz miejsc wykupionych i ich utrzymanie w należytym stanie należy do rodziny zmarłych.

16. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga administracja cmentarza w porozumieniu z Urzędem Miasta.


Urząd Miejski w Żarach

up